Om Ungdomssektionen - US

Ungdomssektionen är till för alla barn och ungdomar på ridskolan. Vi jobbar för att alla ska trivas så bra som möjligt i stallet och för att vi ska ha en bra stämning. Vi ordnar även roliga aktiviteter, t ex övernattningar, tårttävlingar, luciatåg och skräckkvällar.

Mer information och anmälan till våra aktiviteter sätts alltid upp på anslagstavlorna i stallet. Om du har några frågor eller funderingar kan du de flesta dagarna i veckan hitta någon av styrelsens medlemmar i stallet.

Var trejde vecka har US- styrelsen möten då bl.a. kommande aktiviteter planeras. Alla är välkomna att vara med på mötena och lyssna eller komma med nya förslag!

Ni hittar oss även på Facebook: Överby Hästsportsförenings ungdomssektion  och Instagram: OverbyUS 

Bankgiro ungdomssektionen: 506-8457