Aktiviteter och kurser

På skolloven har vi aktiviteter dagtid mellan kl 10-18 (dock inte under sommarlovet då hästarna går på sommarbete).

Om man är med i fritidsverksamheten får man pyssla med våra snälla lektionshästar, umgås med kompisar, leka lekar, spela spel, få hjälp med läxläsningen och vara med på de aktiviteter som vi anordnar.

Exempel på dessa kan till exempel vara skattjakt, filmkväll, charader, spökrunda, göra egna grimskaft, tårttävlingar eller annat skoj. Varje vår arrangerar vi också Häst- och Ryttardagen. Varje vecka har vi återkommande aktiviteter som matlagning, bakning och läxläsning.

Fritidsledaren samarbetar en hel del med klubbens ungdomssektion, så många aktiviteter kommer att genomföras med klubbens aktiva ungdomar. Fritidsledaren har varje vardag teorilektioner med juniorridgrupperna efter deras ridlektion. Flera olika teorikurser arrangeras också varje termin i samarbete med Överbys teoriledare. Bland annat kan man gå skötarkurs, sjukvårdskurs eller Blått kort-kurs.