Handikapp- eller Rehabiliteringsridning

Vi har möjlighet att ta emot elever som behöver ridning som rehabiliteringshjälp.

Skolor och/ eller privatpersoner kan anmäla sitt intresse eller ställa frågor på mejl adress lena.wiman@ohf.se. Verksamheten bedrivs på tisdagar från kl. 9.00 och på torsdagar från kl. 10.00. Varje elev disponerar ca 40 min. Kostnaden är ca 90 kr om det är ca 6 st elever. Vid färre elever blir kostnaden högre. Varje elev behöver ha med sig ”sin” hjälp, från Överby finns  en instruktör som håller i det hela.