ÖHF's PlusGiro-konto avslutas

ÖHF byter bank till Handelsbanken, vilket kommer att få till följd att PlusGiro-numret för inbetalningar stängs från och med årsskiftet.

Kom ihåg att ändra detta redan nu om du använder dig av plusgirokontot.

BankGirot kommer dock att finnas kvar med oförändrat nummer (5810-7483).