Valberedning och revisorer

 

Valberedning sammankallande, Anki Thörnqvist

maila Anki

Anki är en stor djurvän. Hon avgudar allt med fyra ben och två om han heter Anders. Hon har ridit på Överby sedan 2003 och rider för Lisa på måndagar och Ida på lördagar. Hennes favorithäst är Champion för att han gör henne glad när han skriker så sött när han ska galoppera. Det lever Anki på länge.  

Valberedning, Ingela Wall

maila Ingela
070-454 64 43

Ingela har ridit på Överby sedan 2005 och är sammankallande i Överbys valberedning sedan 2010. Valberedningens arbete går ut på att förbereda inför medlemmarnas val av förtroendevalda i samband med årsmötet. Till valberedningen vänder du dig till om du vill nominera en lämplig kandidat till en av föreningens förtroendeposter. Ingela och hennes familj, Fredrik och Noah, är alla hästintresserade. Ingela rider ett par gånger i veckan och Noah, hennes son, är en entusiastisk ”knatteryttare”. Ingelas favorithäst är Charlie.

 

Valberedning, Magnus Björnberg

maila Magnus

 

Valberedning, Åsa Westermark

maila Åsa

 

Valberedning suppleant, Ulrika Fagerberg

maila Ulrika

 

Valberedning suppleant, Anders Thörnqvist

maila Anders

 

Revisor, Sara Andersson 

maila Sara

 

Revisor, Lotta Brandt

maila Lotta

 

Revisorsuppleant, Christina Mellberg

maila Christina

 

Revisorsuppleant, Bisse Karlsson

maila Bisse