Grovplanering för fritidshemmet

Grovplanering för Överbys fritidshem

Undervisningen och aktiviteterna skall stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Som grund för all undervisning och alla aktiviteter ligger de centrala innehållen, språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysisk aktivitet och utevistelse enligt skolverkets läroplan för fritidshem.

Från kl. 12.00
Fysisk aktivitet och utevistelse
Häst- och stallaktiviteter
Persedelvård
Under e.m finns möjlighet för vila i någon av våra vilorum

Kl. 15.00
Cafet öppnas och mellis serveras
Läxläsning, samtal och kommunikation
Elevinflytande, val av aktiviteter och teman

Därefter, aktiviteter enligt elevens val:
Häst- och stallaktiviteter
Persedelvård
Spela spel
Leka lekar
Gym och stretchning
Utevistelse med spel och lek

Kl. 15.55
Undervisning i häst- och stallteori för dec som vill vara med.

Kl. 16.00
Fodra hästarna för de som vill vara med.

Ca kl. 16.10
Cafet öppnas och mellis serveras
Läxläsning, samtal och kommunikation
Elevinflytande, val av aktiviteter och teman

Därefter aktiviteter, teman och projekt.

De centrala innehållen i skolverkets läroplanen ligger som grund för dessa aktiviteter:

Aktiviteter: hästskötsel, stallaktiviteter, persedelvård, spela spel, leka, skapa och pyssla, arbeta med olika material, bild, se film, sång, dans, gyma och stretcha, fysisk aktivitet utomhus ex elljusspåret, vara i skogen, arbeta med datorn, utflykt, matlagning, bakning, temadagar med pyssel som ofta är kopplat till en speciell dag och/eller högtid,

På fredagar är det bakning, lekar och pyssel.

Projektarbete under dessa perioder: häst- och ryttardag (teater) mars- juni, augusti, Överby tidningen  mars och oktober, Vi i stallet (teoritävling) tema/teori i april, luciashowen oktober- december (sång, dikter och texter)

Kl. 17.00
Undervisning i häst- och stallteori
Därefter
Häst- och stallaktiviteter
Persedelvård
Utevistelse med lek
Projektarbeten
Utbildningar och kurser
Möten och träffar
På måndagar jämna veckor matlagning från kl. 17.15
På måndagar ojämna veckor läxhjälp av hög- gymnasielärare från kl. 17.15

Grovplanering för skollov på Överbys fritidhem.

Undervisningen och aktiviteterna skall stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Som grund för all undervisning och alla aktiviteter ligger de centrala innehållen, språk och kommunikation, estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysisk aktivitet och utevistelse.. 

Från kl. 7.00
Stallaktiviteter
Persedelvård
Utevistelse och fysisk aktivitet
Ungdomssektionen har aktiviteter, se terminsplaneringen.

Kl. 11.00- 13.00
Gemensam matlagning och lunch.
Samtal och kommunikation.
Elevinflytande, val av aktivitet.

Kl. 13.00- 15.00
Utflykter, studiebesök
Häst- och stallaktiviteter
Persedelvård
Utevistelse och fysisk aktivitet med lekar eller spel.
Projektarbeten
Spel, lekar
Skapanda, pyssel
Se film, arbeta med datorn
Gym, stretching, jogging, promenad
Läxhjälp
Ungdomssektionens aktiviteter, se terminsplaneringen.

Kl. 15.00
Cafet öppnas och mellis serveras
Samtal och kommunikation
Läxhjälp
Elevinflytande, val av aktivitet

Se aktiviteter mellan kl. 13.00- 15.00

Kl. 16.00
Fodra

Utflykter:

Höstlov, naturbaserade utflykter, ex museum. Utbytesaktivitet med Gröndal/ Gillet

Jullovet, skapande aktiviteter, pyssel och skapande aktiviteter med temat vinter och jul.

Sportlovet, sport – eller upplevelse utflykter, ex bio, skidutflykt.

Påsklovet, studiebesök på ex annan häst- djuranläggning, Utbytesaktivitet med Gröndal/Gillet.

Sommarlov, upplevelseutflykter, ex gröna lund, badutflykt.

Vi har ett samarbete med Gröndals/Gillet fritidshem och har utbytesaktiviteter vissa lov med Gröndals/Gillets fritidshem.

Kl. 16.30
Cafet öppnas och mellis serveras
Samtal, kommunikation och utvärdering av dagen.
Lugnare aktiviteter som spel, pyssel, bakning, se film m.m