Fritidsgård

Överbys fritidsgård

Fritidsgården är öppen verksamhet för alla barn och ungdomar.  

Varje besök registreras med hjälp av en bricka som hämtas ut hos fritidsledaren. För att vara berättigad till att hämta ut en bricka skall du vara 13-15 år dvs gå i årskurs 7-9. Även de ungdomar som fyller 12 år på vårterminen i årskurs 6 och de ungdomar som på höstterminen fyller 16 år och går första året på gymnasiet får/kan hämta ut en bricka. Brickan kan användas på alla fritidsgårdar i Sollentuna kommun.

På Överbys fritidsgård skall varje barn/ ungdom känna sig välkommen oavsett kön, ålder, religion, etnicitet, funktionalitet m.m. Miljön och aktiviteterna ska bidra till ungdomars utveckling, välbefinnande och kunna ha en meningsfull fritidssysselsättning. Varje barn/ ungdom ska stärkas och utvecklas i sin identitet, sociala förmåga och kreativitet till en sund och positiv livsstil. Fritidsgård ska vara en intressant och attraktiv mötesplats för ungdomar där barn/ungdom kan tillbringa sin fritid efter skolan, på kvällarna och skollov.
Verksamheten skall präglas av öppenhet, mångfald och familjär stämning.

Verksamheten på Överbys fritidsgård har en profilering och diversifiering av:

¤ Djur och då framförallt hästar.

¤ Fysisk aktivitet och utevistelse.

¤ Rekreation dvs avkopplande aktiviteter som främjar återhämtande krafter såsom motion, idrott och sport.

¤ Ledarutbildning/ ledarskap

¤ Föreningsliv/ föreningsarbete

Syfte och mål:

¤ Överby erbjuder ”prova på” häst- och stallaktiviteter för de ungdomar som vill prova på och/ eller för de ungdomar som vill lära sig mera om hästar och stallmiljön.

¤ Överbys värdegrunder gäller alla föreningens verksamheter och skall aktivt arbetas med och följas. Nolltolerans gäller mot droger, våld, hot, stöld, vandalisering, mobbing och näthat m.m.

¤ Överby skall vara en trygg plats att vistas på.

¤ Att känna samhörighet, känna sig behövd, bli sedd och stärka upp sin självkänsla, sitt självförtroende och att få känna sig uppskattad för den person som man är samtidigt som man skall kunna acceptera och lära sig mer om olikheter.

¤ Kunna samarbeta och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

¤ Att få umgås med kompisar och vuxna som förstår sig på ungdomar.

¤ Främja barns och ungdomars psykiska och fysiska hälsa och livsglädje.

¤ Att få möjlighet till att utveckla sitt fritidsintresse och knyta nya kontakter.

¤ Att erbjuda andra aktiviteter såsom bakning, matlagning, gym, fysisk aktivitet , läxhjälp, ledarskapsutbildningar, föreningsaktiviteter, projekt ”vara” med bla inriktning på sin självbild och tillit, sång, skapanda, pyssel och teater, m.m. Elevens egna val är viktigt och önskemål tas gärna emot.

Se vilka aktiviteter som erbjuds på terminsplaneringarna för fritidsgården och för ungdomssektionen.  

Kontaktuppgifter till Sandra Arledal, fritidsledare:

Mejl: fritids@ohf.se

Telenummer: 070 090 03 40

Till oss är du alltid välkommen!

Fritidsgårdens öppetider

Måndagar jämna veckor kl 15.00-19.00
Måndagar ojämna veckor kl 15.00-19.15
kl 17.15-18.30

Sandra
Hanna
Karin Saxén

Tisdagar kl 15.00-19.30

Sandra

Onsdagar kl 15.00-18.30

Sandra
Torsdagar kl 15.00-19.30

Sandra

Fredagar kl 15.00-18.30

Hanna

Lördagar kl 07.00-12.15

Tosha Lundgren

Söndagar kl 07.00-12.15
Söndagar kl 14.00-16.30

Se på whiteboarden i lådrummet vem som arbetar. 

Fritidsgårdens öppettider på skollovsveckor

Måndag- fredag kl. 10.30 - 17.30
Kl 10.30 matlagning och, för dem som önskar, gemensam lunch.

Ridskolans öppetider

Ridskolan är öppen och bemannad med personal följande tider och du är alltid välkommen att vara med på stallaktiviteter, hästskötsel och andra roliga ungdomssektionsaktiviteter.

Måndagar- torsdagar kl. 7.00-22.00                        Lunchstängt kl. 11.00-13.00

Fredagar kl. 7.00-21.00                                           Lunchstängt kl. 11.00-13.00

Lördagar kl. 7.00-12.15 och kl. 13.00- 18.00

Söndagar kl. 7.00-12.15 och kl. 13.00/ 14.00- 20.00

Fritidsgårdens terminsplanering våren 2017

Se även terminsplaneringar för fritids och ungdomssektionen

Cafet öppnas kl. 15.00.

Kl 16:00 i cafét:

Hästskötsel och stallaktiviteter, drop in med prova på i stallet 

Teoriutbildning i häst- och stallhantering kl. 15.55 och kl. 17.00. Drop in i stallet eller i cafet eller i teorisalen.

Kl. 16.15 Drop in fritidsaktivitet i cafet eller i stallet eller i teorisalen. 
    

Cafét är öppet under kvällen.

Dag

Tid

Samlingsplats

Aktivitet

Måndag

Jämna veckor

Ojämna veckor

Ojämna veckor

 

17:15-19:00

17:15-18:30

ca 19:15

 

Cafét

Cafét

Stallet

 

Matlagning och middag

Läxhjälp av behörig lärare

Stall- och hästaktiviteter, drop in

Cafét är öppet

Tisdag

18:00-19:30

Stallet

Cafét

Stall-/hästaktiviteter, drop in

Elevens val. Cafét är öppet.

Onsdag

17:30-18:30

17:30-18:30

Stallet

Cafét

Stall-/hästaktiviteter, drop in

Elevens val. Cafét är öppet.

Torsdag

 

17:30-19:30

Stallet

Cafét

 

Stall-/hästaktiviteter, drop in

Elevens val. Cafét är öppet.

Fredag

16:15-18:30

Cafét

Bakning med fredagspyssel

Lördag

07:00-12:15

Stallet

Drop in, prova på stall-/hästaktiviteter

Söndag

07:00-12:15

14:00-16:30

Stallet

Stallet

Drop in, prova på stall-/hästaktiviteter
Drop in, prova på stall-/hästaktiviteter

                           

Ledarutbildning 
Kurs 1: fredagen den 13/10 och fredagen den 20/10 kl 17.00-18.30
Kurs 2: fredagen den 10/11 och fredagen den 17/11 kl 17.00-18.30

”Vara” trygghetsprojekt tjejkvällar  
För 15- 18 år:
onsdagen den 11/10
För 12- 15 år: tisdagen den 17/10

Stallträff, elevinflytande och samrådsmöten
Datum: fredagen den 1/9 kl. 16.30 och tisdagen den 14/11 kl. 18.30 i teorisalen

Skötarmöten
Datum: 25/8, 28/9, 27/10, 29/11, 20/12 i teorisalen eller cafet.

Andra projekt under höstterminen:
Häst- och ryttardagen träning och uppvisning
Luciaträning, planering och luciatåg/ marknad