Årsmöte

Överby Hästsportförening avhåller sitt årsmöte söndagen den 25 februari kl 15:00 i ridhusets cafeteria.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 4 februari.

En motion är hittills inkommen. Den finns att läsa här.

Styrelsen