Policys

Publicering av personinformation på hemsidan

ÖHF följer de anvisningar som publicerats av Datainspektionen avseende personinformationshantering på internet för företagsverksamhet. Läs mer här.

ÖHF kan publicera bilder och namn på medlemmar på hemsidan tagna vid t ex tävlingar, evenemang eller aktiviteter där medlemmar deltagit eller som anordnats av föreningen. Publicering föregås av ett muntligt godkännande av personen/-erna på bilden.

Om någon medlem eller vårdnadshavare inte vill att de eller deras barn ska förekomma på bild så ombeds dessa kontakta ÖHF så kommer önskemålet naturligtvis att respekteras.

 

Styrelsen 2012-05-24

 

Alkohol- och drogpolicy

Föreningen och ridskolan verkar för umgänge fritt från alkohol och droger. Vår Alkohol- och drogpolicy kan du ta del av här.