Anmälan, regler och villkor för gruppridning

OBS! Godkänd hjälm och stövlar med klack krävs för att få delta i vår ridverksamhet. Lånehjälmar finns på ridskolan.

 

 

 

 

 

Lektionstid

I lektionstiden ingår uppsittning, lektion och avsittning. Samling sker senast 15 minuter innan lektion om en del eller alla hästar går lektionen innan. Om alla hästar ska sadlas och tränsas sker samling 20 innan ridlektionens början.

En gång/termin ersätts ridlektionen med en teorilektion. Teoretiska ridprov skrivs för att säkerställa att ryttarna har de kunskaper som förväntas för att ridningen ska vara säker och sund för såväl ryttare som häst.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är en månad (4 st ridtillfällen). Uppsägningen skall vara skriftlig och innehålla namn, rid­grupp, orsak samt gärna bankkontonummer eller bankuppgifter för ev. återbetalning. Betalningsskyldighet gäller således enligt avtalet till och med uppsägningstidens utgång.

Bekräftelse skickas till dig då vi fått din uppsägning.

Medlemskap

Medlemskap i ridklubben krävs för alla som deltar i gruppridning eller övrig verksamhet. Genom detta medlemskap är eleven försäkrad. Dessutom är ett stort medlemsantal är livsviktigt för klubben och ridskoleverksamheten. Medlemsavgiften ingår inte i ridavgiften, utan skall betalas i förskott per kalenderår.

Ej utnyttjad lektion

Om du inte kan utnyttja en lektion återbetalas inga pengar men du har följande möjligheter:

Reserv

Du kan låta någon annan som passar in i gruppen i övrigt rida i stället för dig.

Igenridning

Om du avbokar senast kl. 12.00 på vardagar & söndag och senast kl. 08.00 på lördagar har du, i mån av plats, möj­lighet att rida igen i någon annan lektion.

Teorilektionerna kan inte ridas igen.

OBS! Igenridning måste ske inom samma betalningsperiod och vårterminen gäller i slutet av maj, som sista datum för igenridning, se vidare i ridboken. Har du bokat igenridningstid måste den avbokas som vanligt om du ej kan utnyttja platsen.

Anmälan

till höstens grupper sker genom inbetalning av hela avgiften senast 1 juni samt angivande av öns­kad ridgrupp och eventuella alternativa grupper. I mån av plats tar vi även in ridande under årets gång. Kontakta kontoret.

Avgifter

Period 1 ska betalas senast den 1 juni. Ridplatserna fördelas efter betalningsdatum. Period 2 ska betalas senast den 30 oktober och period 3 senast den 28 februari. Läs mer under priser.

Plats i ridgrupp har tilldelats dig på önskad tid och dag om du inte hör något annat från oss.

Inför höstterminens start finns det personal i stallet från början av augusti som kan svara på frågor och lämna besked.

Information och intresseanmälan för dig som vill börja rida

Här hittar du all information om grupper, priser, nivåer etc. 

Fyll i anmälningskortet som är ett avtal som innehåller de regler som gäller för deltagande i gruppridning på Överby.

Fullständigt ifyllt och undertecknat (för person under 18 år av målsman) skall samtidigt skickas till: Överby Hästsportförening, Gamla Stäketvägen 4, 192 77 Sollentuna. Det går även att lämna anmälningskortet till kontoret innan vårterminens slut. Om eleven har någon sjukdom eller handikapp som vi behöver veta om skall det skriftligt lämnas in till ridskolan innan eleven börjar rida hos oss.