Ridgrupper och utbildningsnivåer

Ridningen innehåller markarbete, dressyr, cavaletti, hoppning och uteritter

Ridlekis = prova-på-kurs för barn 5-9 år
Rmt = nybörjarkurs med teori för juniorer från 7 år
Nybs = nybörjargrupper för seniorer
j = junior = t o m 18 år
s = senior = fr.o.m. 19 år

 

Ridit vid
höstterm

början

Kunskapskrav

Märke= mål vid vårterm slut

Ridlekis

Förberedande kurs för rmt

0år

5 - 9 år 10 ridlektioner som innehåller både teori och praktik. Du måste ha en vuxen person (över13 år) med dig som hjälper till att leda hästen.

Träna balans och inblick hur hästar och stall fungerar. Ta ”hästens märke”

Rmt

0år (eller ev ridlekis)

Juniorer, nybörjare från 7 år och uppåt
Gång 1: Presentation av hästar och anläggning
Gång 2-6: Praktisk teori med lite ridning.
Gång 7 och framåt: Ridning med  lite teori

Skritt-trav själva, prova galopp med ledare.
Kan rida några ridvägar.
Ta ”hästens märke”

Rmt+

Ridlekis

Juniorer, nybörjare från 7 år och uppåt .Har gått ridlekis hos oss. Upplagd som Rmt men med mindre teori. 

Skritt-trav själva, prova galopp
med ledare. Ta ”hästens märke”
Kan rida några ridvägar.

Nybs

js1-

0år

1år

Nybörjarseniorer och juniorer från 11 år
Seniorer o juniorer ridit 1 år

Skritt-travar själva, prova galopp.
Kan ridvägarna.
Ta ”hästens märke”

js 1+

2 år

Kan de flesta ridvägarna. Behärskar skritt trav. Galopperar korta bitar. Rider över cavalettibommar.

Ridborgarmärket.
Ta ”hästens märke”

j2

3år

Rider 3 gångarter. Provat framdelsvändning, hoppar enstaka hinder.

I, II, ridborgarmärket

s2

3år

Rider 3 gångarter, framdelsv, provat skänkelvikning, hoppar enstaka hinder.

I, II, ridborgarmärket

j3

4år

Rider 3 gångarter, arbetar med framdelsv och
skänkelvikning, hoppar enstaka hinder i följd.

I, II, ridborgarmärket, ryttartest

s3

4år

Rider 3 gångarter, arbetar med framdelsv och
skänkelvikning, hoppar enkla serier och hinder i följd.

II, ridborgarmärket, ryttartest

j4

5år

Rider 3 gångarter, utför framdelsv och skänkelvikning,
hoppar enkla serier och hinder i följd.

II ryttartest

s4

5år

Högre krav på grundhjälperna, enkla hoppövningar.

III ryttartest

js 5

6 år-9 år

Högre krav på grundhjälperna, arbetar med LC, hoppar serier och bana.

III ryttartest

js 6

över 9 år

Mer befäst LC, hoppar serier och bana.

III (IV) ryttartest

js 6+

9år och
uppåt

Markarbete LC, hästens form, hoppar serier, bana (ngt i form)

III (IV) ryttartest/dressyrryttartest

js7

10år och
uppåt

Markarbete LB, hoppar serier, bana (hälften av gruppen i form)

(III) IV ryttartest/dressyrryttartest

Träningsgrupp   

12år och
uppåt

Befäster LB, hoppar serier och bana.

IV ryttartest/dressyrryttartest

Seniorgrupper är i första hand öppna för seniorer. Juniorer kan rida till seniorpris. I mån av plats juniorer till juniorpris. En teorilektion läggs in per termin på din ordinarie ridtid. Denna lektion kan ej ridas igen.