Terminsplanering höstterminen 2017

Mer information om ridskolan och dess verksamhet finns inne i inforummet i ridhuset.

        

7/ 8                Terminen startar.                                         

25/8               Juniorskötarmöte

10/9               Familjedag häst- och ryttardag och ICA dag. Uppvisningar och annat skoj.

12/9               Dressyrträning för Lars Andersson kl. 12.20- 15.00

16/9               Seniorskötarmöte

24/9               Dressyrtävling på Överby

27/ 9              Dressyrträning för Lars Andersson kl. 12.20- 15.00

28/9               Juniorskötarmöte

1/10               Städdag för Överbys medlemmar

3/10               Dressyrträning för Lars Andersson kl. 12.20- 15.00

7/10               25- års jubileum. Överby Hästsportförening fyller år. Middag på stallet för  

                       medlemmar.

6-7-8/10         Teori för ridgrupperna på fredag – lördag - söndag

15/10              Seniorskötarmöte

15/ 10             Extra städdag och fixardag för Överbys medlemmar

11-12/10        Teori för ridgrupperna på onsdag – torsdag.

16-17/10        Teori för ridgrupperna på måndag och tisdag

22/10              Prova på ridning knatte och senior

24/ 10            Dressyrträning för Lars Andersson kl. 12.20- 15.00.

27/10             Juniorskötarmöte

4/ 11              Ev lördagslektioner, Lisas från 23/12

4/11               Seniorskötarmöte

5/11               Programträning i dressyr--------------------------------------- Lena /Gun

12/10             Banhoppningsträning/ Programträning LD, LE-------------Sandra/(Hanna)      

14/11             Stallträff

19/ 11            Prova på ridning för senior och knattar.                                         

21/11             Dressyrträning för Lars Andersson kl. 12.20- 15.00

29/11             Juniorskötarmöte

3/12               Programträning i dressyr ----------------------------------------Lisa/ Sandra (Hanna)

3/12               Seniorskötarmöte

10/ 12            Luciafest med uppvisningar och luciatåg                                                               

17/ 12            Prova på ridning för seniorer och knattar.   

19/ 12            Dressyrträning för Lars Andersson kl. 12.20- 15.00

20/12             Juniorskötarmöte

23/ 12            Sista riddagen för ht- terminen. 

24/ 12            Julaftons morgon för personalen.      

25/12 – 1/1    Julkurser i dressyr, hoppning och banhoppningsträning.                            

 

2/1                 Första riddagen på vt–18

6/1                 Seniorskötarmöte